Информация за тест TOEFL IBT  
 
   Начало       Учебници         

Типове въпроси в TOEFL
най-новите заглавия за подготовка


Образование в САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия - статии от пресата

Online курс - английски език

Какво представлява теста TOEFL

Изпитът TOEFL е най- известният изпит на английски в целия свят, провеждан повече от 20 милиона пъти от 1964 година насам. Изпитът TOEFL е провеждан в над 180 страни, което го прави и най-достъпния изпит в света.
Интернет вариантът на изпита е също и най-признатия изпит в света. Повече от 5000 колежа, университета и агенции в 80 страни са приели резултатите от TOEFL. Така, примерно, учениците могат да използват изпита за да учат във Великобритания и други европейски страни, Австралия, Нова Зеландия, Хонг Конг, Сингапур, Япония и Корея покрай САЩ и Канада.
TOEFL iBT Tips за интернет базирания изпит TOEFL не заменя информационния и регистрационен TOEFL бюлетин, който съдържа информация за изпита, която кандидатите трябва да попълнят за теста. Ако искате да попълните Бюлетина, посетете интернет страницата на TOEFL: www.ets.org/toefl или пишете на TOEFL комисията, PO Box 6151, Princeton, NJ,
USA 08541-6151 за да получите копие.

Увод

През 2005 ETS представи ново поколение тест TOEFL. Той е интернет базиран (iBT) и ще бъде изпращан в специални изпитни центрове за провеждане на теста по целия свят. Новият TOEFL iBT тест ще бъде пуснат в началото на Септември. Първо ще бъде пуснат в САЩ през Септември, а след това в Канада, Франция, Германия и Италия през Октомври. Тестът бе въведен в останалата част от света през 2006г.

Какво е различното в теста TOEFL IBT
• Тестът проверява четирите езикови умения, тези които са от най-голямо значение за осъществяване на комуникация- говорене, слушане, четене и писане. Ударението е поставено на използването на английски език за комуникиране.
• Ще бъде разпространен по света, чрез Интернет в сигурни центрове за провеждане на тестовете. Когато новият тест бъде представен на определено място, електронният вариант и хартиеният вариант на теста няма да се използват повече.
• Някои от задачите изискват от тези които се подлагат на теста да комбинират повече от едно от уменията си. За да успеят да се реализират в колежи и университети в английски говорящи страни, учащите се трябва да могат да комбинират техните езикови умения в класната стая. Нови интегрирани въпроси или “задачи” помагат на студентите да изградят увереност в уменията си за комуникация в академичните среди в които искат да влязат.

Новите интегрирани задачи ще изискват от държащите теста да могат да :
- четат, слушат, а след това да отговорят на въпроси
- слушат и да отговорят на въпроси
- четат, слушат, а след това да напишат отговори на въпроси


• Новият тест TOEFL включва в себе си и раздел “Говорене”. Този раздел се състои от шест задачи и държащите теста ще носят слушалки и ще говорят в микрофон, когато отговарят. Отговорите ще бъдат дигитално записвани и изпращани в базата на ETS за онлайн оценяване, където хора- оценители ща проверят отговорите. Проверяващите ще бъдат внимателно наблюдаване за тяхната прецизност. Държащите теста и хората които ще получават оценките могат да са спокойни за надеждността и верността на оценките за “Говорене”.
• Раздела “Писане” е разширен. Новият тест изисква държащите теста да пишат отговори относно материал който са чули или прочели и да напишат есе в подкрепа на мнение/възглед. Проверяващи отново ще оценят отговорите на писмената част на теста посредством онлайн интернет системата на ETS .
• Новият тест ще продължи приблизително 4 часа. Всички части от теста ще бъдат минавани за един ден, за да не се налага второ ходене до центъра за тестове.
• Воденето на бележки е разрешено. Държащите теста ще могат да си водят бележки по който и да е от компонентите на теста и ще могат да използват тези бележки при отговарянето на въпросите. След приключване на теста, бележките им ще бъдат събирани и унищожавани преди държащите теста да напуснат изпитния център.
• Новите точки помагат на държащите теста да разберат способностите си по английски език. ETS осигурява ясна точкова система, която показва точките по компоненти и крайния резултат. Описание на всеки компонент и ниво на владеене можете да намерите на страница 65-70 или на адрес : www.ets.org/toefl /nextgen. Разяснява се какво означават новите точки. В допълнение, държащите теста ще получат полезни отговори на представянето си заедно с оценките си.
• Новите оценки ще се съобщават по Интернет. От Септември, държащите теста ще могат да научат оценките си в рамките на 15 работни дни, след като са държали теста, както и да получат оценката си на хартиен носител по пощата.
Защо се променя изпитът TOEFL?
• За да се прецени способността да се общува успешно в академични условия.
• Новият тест ще оцени по- добре какво точно изискват университетите и колежите: вероятно ученическо умение да се използва английския език в академични условия. Новата речева част развива умението на човек да използва говоримия английски език, и новите осъвременени писмени и речеви задачи оценяват умението да съчетават информация от повече от един източници и да я споделят.
• Да отрази как се използва езикът в действителност. Новите осъвременени задачи, които обединяват повече от едно умения, са замислени така, че да отразят как наистина използваме езика. Чрез подготовката си за новия изпит TOEFL, учениците ще изграждат уменията, от които се нуждаят за да използват езика в академична обстановка и да общуват уверено.
• За да бъде на нивото на най-добрите практики на учене и преподаване на английски език. В миналото, изучаването на чужд език с е фокусираше на езика( по специално на граматиката) и учениците получаваха високи оценки на теста без обикновено да притежават способността да общуват. Сега учителите и учениците разбират значението на това да се използва английския език за да се общува. Сега много занимания които се фокусират на общуване и интегриране (комбиниране) на уменията се популяризират в много езикови програми по английски език.

Относно теста TOEFL IBT - преглед

Новият тест TOEFL iBT се състои от четири части: четене, слушане, говорене и писане. Всички части се правят за един ден и целият тест продължава приблизително четири часа.

На пръв поглед

• Следващото поколение тест TOEFL iBT е Интернет базиран и ще се изпраща в осигурени изпитни центрове.
• Инструкции за това как да се отговаря на въпросите са дадени във всяка част; няма компютърен вариант за помощ
• TOEFL iBT не е ръководи от компютър. Всеки държащ теста ученик получава едни и същи въпроси.
• Явяващите се на изпита могат да си водят бележки през цялото време на теста. Накрая на теста, всички бележки се събират и унищожават в изпитния център.
• За раздела “Говорене”, явяващите се на изпита трябва да запишат отговорите си и техните отговори се изпращат в онлайн базата на ETS
• Проверяващите са обучени и дипломирани от ETS. Те оценяват отговорите от раздели “Говорене” и “Писане”. Таблицата по долу показва областите от които са въпросите и времето за всеки раздел. Определеното време за всеки раздел варира в зависимост от броя въпроси.

Новият формат на теста
Номер на раздел и времето за даване на отговор

Четене – 3-5 абзаца, 12-14 въпроса всеки, 60-100 минути.
Слушане - 4-6 лекции, 6 въпроса за всяка; 2-3 разговора, 5 въпроса за всеки, 60-90 минути.
Почивка 10 минути.
Говорене 6 задачи: 2 независими и 4 комбинирани, 20 минути.
Писане: 1 комбинирана задача-20 минути, 1 независима задача-30 минути.

Видове въпроси

Тестът TOEFL iBT предлага много от видовете въпроси предлагани и в компютърния тест TOEFL. Но това че новите въпроси карат явяващите се на теста да комбинират две или повече от езиковите си умения, е най-хубавото предимство на новият тест. Въпроси които преценяват възможностите на езиковите умения на явяващите се на теста са:
- четене, слушане, отговаряне на въпроси
- слушане, отговаряне на въпроси
- четене, слушане, написване на отговорите на въпроси
Новите въпроси оценяват способността да се използва английския език за ефективно общуване и възможността за успех в английски говоряща академична среда.


Лентата с инструментите (Tool bar)

Лентата с инструментите във всеки раздел позволява явяващите се на теста да се ориентират с лекота. По- долу има примери на ленти с инструменти от разделите “Слушане” и “Четене” на новия тест. Разделът винаги е посочен в горния ляв ъгъл на лентата с инструментите.
Ето така изглежда лентата с инструментите в раздел “Слушане”:


• Явяващите се на теста винаги знаят на кой въпрос са и колко време им остава за минаване на раздел. Възможно е да се скрие часовника като се натисне бутон “Скрий часовника”(Hide time)
• “Сила на звука”(Volume) позволява на явяващите се на теста да регулират силата на звука в частта слушане на текст
• “Помощ” (Help)позволява на явяващите се теста да получат помощ при въпроси. Когато се използва бутона “Помощ” времето за раздела продължава да тече.
• Продължи (Next) позволява на явяващите се на теста да продължат към следващия въпрос.
• Когато явяващите се на теста веднъж натиснат “Продължи”, те могат да потвърдят отговора си като натиснат “Да” ( ОК). В раздел “Слушане”, когато веднъж е натиснат бутон “Да”, съответния въпрос не може да бъде видян повече.
Лентата с инструментите в раздел “Четене” е малко по- различен.
• Явяващите се на теста могат да гледат целия абзац, докато отговарят на въпросите. За някои въпроси трябва да натиснат бутон “Виж текста” (View Text) за да могат да видят целия абзац.
• Явяващите се на теста могат да видят всичките си отговори като натиснат бутон “Преглед” (Review ). Това им позволява да се върнат на всеки един въпрос и да променят отговора. Също така могат да видят кои въпроси са пропуснали и на кои остава да отговорят.
• В раздел “Четене” явяващите се на теста винаги могат да натиснат “Назад” (Back) за да се върнат на предходния въпрос.

Съобщаване на резултатите
Съобщаването на резултатите осигурява по- добра информация от всякога за индивидуалната подготовка и готовност за участие и успех в академично обучение в английски говорящо обкръжение. Съобщаването на точките включва:
- точки на четирите отделни умения
- общ брой точки
Точките се съобщават по Интернет в рамките на 15 работни дни след явяването на теста. Явилите се на теста и институциите, получаващи резултатите могат да проверят точките по Интернет безплатно. Копия на резултатите се изпращат по пощата веднага след като резултатите се пуснат по Интернет. Съобщението с точките за явилите се на теста, включва в себе си и кратка информация за нивото на представяне и описва какво могат да постигнат с тези точки. В бъдеще информацията ще включва и съвети и предложения на какво да се наблегне за да се постигнат по-добри резултати.

Изисквания за точки

Всяка институция има свои собствени изисквания относно точките от теста TOEFL iBT. Явяващите се на теста трябва да попитат в желаното от тях учебно заведение за изискванията за точки от теста TOEFL. За списък на колежите, университетите и агенциите по света, които признават точките от тест TOEFL, моля посетете www.ets.org/toefl За да разберете каква е разликата между точките от iBT тест и компютърният вариант на теста или хартиеният вариант на теста, моля обърнете внимание на таблиците на страници 54-58. Тези таблици за сравнение можете да намерите и на уеб страницата на TOEFL - www.ets.org/toefl/nextgen


Copyright Testove.com © 2002 - 2006