Информация за тест TOEFL IBT  
 
   Начало       Учебници         

Типове въпроси в TOEFL
най-новите заглавия за подготовка


Образование в САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия - статии от пресата

Online курс - английски език

Reading

TOEFL iBT раздел “(Reading) Четене”
Академични умения за четене

Раздел “Четене” има за задача да прецени уменията за разбиране на академични текстове и абзаци. В английски говоряща академична среда, учениците трябва да могат да четата и да разбират информацията от учебниците и от други видове академични материали. По долу са трите възможни цели на академичното четене.
Целите на четенето включват:


1. Четене за намиране на информация, което включва:
• Ефективно преглеждане на текста за ключови факти и важна информация
• Увеличаване на скоростта и лекотата на четене


2. Основно разбиране на текста което изисква четящия да:
• Разбере основната идея или тема, главните точки, важните факти и детайли, речника в контекста и отношенията на местоименията
• може да прави заключения за това за какво става дума в текста 2


1. Местоименията които се отнасят до същ. имена в абзаците
2. Да разберат доводи или идеи която са силно изразени, но не ясно заявени
3. Четене за разбиране, което зависи от способността за
• разпознаване на строежа и целта на абзаца
• разбиране на връзките между идеите ( например – сравняване и различаване, причина и следствие, съгласие и несъгласия, или стъпките в процеса)
• организиране на информацията по категории в схема или ред за да могат да се припомнят главните точки или важни детайли
• заключение относно връзката между идеите в различните абзаци
Описание на раздел “Четене” на тест TOEFL iBT
Формат на раздел “Четене”
Дължина на абзаците, брой пасажи и време за отговаряне на въпросите

Приблизително 700 думи, 3-4 абзаца
12-14 въпроса на абзац
60-100 минути

Абзаци за четене : Тестът TOEFL iBT се състои от 3 основни категории академични текстове. Категориите се основават на целите на авторите:
- Експозиция 3
- Аргументация 4
- Исторически/биографични събития, разкази 5
Явяващите се на теста не се нуждаят от специално познания за да отговорят правилно на въпросите в раздел “Четене”. Цялата информация, нужна за отговаряне на въпросите, се намира в текстовете. Явяващите се на теста трябва да прочетат внимателно всеки абзац, до края преди да получат въпросите за конкретния абзац. Щом се появят въпросите, текстът се фиксира в дясната част на екрана на компютъра, а въпросите са в лявата част на екрана.
Времето от 60-100 минути включва и времето нужно за прочитане на текста и отговаряне на въпросите.
3 Експозиция- материал който предоставя информация за темата на текста
4 Аргументация – материал който представя гледните точки относно темата и дава доказателства в нейна поддръжка
5 Исторически/биографични събития, разкази – информация за минали събития относно живота на определен човек, разказани или написани от някой друг.

Видове въпроси в раздел “Reading (Четене)”

Има три вида въпроси в раздел “Четене”

• въпроси с четири възможно отговора, от които само един е верен, от типа избиране от написани отговори
• въпроси с четири възможни отговора, от които само един е верен и трябва да се допълни изречението, с най-добрия възможен отговор според текста
• нов вид “четене и разбиране” въпроси с повече от четири отговора за избор и повече от един възможни верни отговора
(виж по долу)

Кое е различното?


Четене за разбиране на въпросите

Тези въпроси тестват умението да се познае как е организиран текста и да се разберат връзките между фактите в различните части на текста. Явяващите се на теста трябва да сортират информацията и да поставят нужната информация в таблица за категориите и обобщения. Въпросите за обобщаване се оценяват с 2 точки. Въпросите към таблицата се оценяват с до 3 точки ако има пет предложени варианта, и с по 4 точки ако има 7 предложени варианта. Има възможност и за непълен отговор.

Въпроси за перифразиране
Въпросите от тази категория са за избор от няколко възможни отговора. Те проверяват възможността да се избере възможно най-точно перифразиране на изречение от абзац.

Опция “Речник”
Явяващите се на теста вече могат да натиснат на някои специфични думи или фрази в раздел “Четене” и да видят дефиниция или разяснение на термина.


Copyright Testove.com © 2002 - 2006